Tạo Mục Lục Hình Ảnh Tự Động Theo Chương - Phần Word 10/2020

+ Đánh số thứ tự cho danh sách ngắn: đây là cách áp dụng cho danh sách cần đánh số thứ tự ngắn và bạn có thể kéo trỏ chuột được. Bước 1: Tại danh sách mà cần đánh số thứ tự, hãy nhập số thứ tự cần bắt đầu đánh số vào ô đầu tiên (ví dụ là số 1). Đánh số tự động có nhiều loại, loại thứ nhất là đánh số liền nhau, mỗi một dòng hàng có một số riêng. Khi sử dụng bảng biểu trong excel, cột đầu tiên trong excel, chúng ta thường dùng là cột thứ tự (No) hoặc (STT). Việc đánh số cho nó cũng khá đơn giãn. Cách 2: Sử dụng thư viện Symbol (chính thống) Để viết được °C và các ký tự đặc biệt khác trong Excel, bạn thao tác: + Bước 1: Đặt con trỏ chuột vào vị trí muốn ký tự đặc biệt (°) xuất hiện. + Bước 2: Vào Insert-> chọn Symbols-> tiếp tục chọn biểu tượng của Symbol như đánh dấu ở hình phía dưới: Cách tự động đánh số thứ tự cột trong Excel (Update). Cách 1: Giả sử chúng ta có một danh sách gồm 7 người như dưới đây với mã số nhân viên từ M01 đến M07, vậy làm thế nào để đánh nhanh M01 đến M07 mà không phải điền từng dòng. Ngoài ra hệ thống tự đánh còn cho bạn lựa chọn việc đánh quái theo hình thức nào (Phím mở rông Thiết Lập ) Như hình trên bạn có thể lựa chọn các hình thức đánh quái theo ý muốn của mình sao cho hiệu quả.Khi muốn chọn chức năng nào bạn tick vào ô đó là ok

[index] [878] [5912] [2442] [7249] [12976] [5574] [2853] [3039] [3111] [13973]

https://forex-portugal.actualporna.eu